Nej. Produkter och utrustning är inte något som friskvårdsbidraget får användas till.