Om du byter arbete under hyresperioden kan du överföra ditt leasingkontrakt l till din nya arbetsgivare, förutsatt att de också är anslutna till EpassiBIKE. I annat fall är du skyldig att lösa in cykeln genom att kontakta bikes@epassi.se i god tid.