Avtalet med Epassi som friskvårdsleverantör kan du läsa genom att klicka här.  

 

Avtalet och villkoren godkänns av dig vid registrering av kontot på epassi.se. Det är ett digitalt godkännande och inga pappersavtal behövs signeras eller skickas in. 

 

Det är samma avtal och villkor för alla våra anslutna friskvårdsleverantörer. Avtalet är löpande med en uppsägningstid på 12 månader. Vi har en 12-månaders uppsägningstid för att kunna garantera våra kunder ett befintligt utbud av friskvårdsleverantörer under ett kalenderår. Eftersom försäljningen är väldigt säsongsbetonad behövs även en 12 månaders period för att kunna utvärdera samarbetet med er och kunna påvisa försäljningseffekten som Epassitjänsten genererar.  

 

Epassi erbjuder alla samarbetspartners samma förutsättningar och möjligheter, därför har samtliga 10% i serviceavgift av nyttjat friskvårdsbidrag per transaktion.