Vi sammanställer en komplett rapport åt er med alla transaktioner som skett genom Epassi under en månad. 30 dagar efter den rapporten gör Epassi utbetalningen. 

Exempel: All försäljning under september månad redovisas i en rapport som laddas upp på ert Epassikonto den 2:a oktober. Den 5:e november görs själva utbetalningen.