Du kan gå in och kolla i specifikationen för den faktura som lönefilen avser, om en anställd inte har anställningsnummer inlagt så saknar den det i specifikationen och då även i lönefilen.


Vill du ha en ny lönefil med korrekt information i så behöver du först och främst lägga in den anställdas anställningsnummer. Kontakta oss sedan så kan vi generera ut en ny fil, så länge informationen är uppdaterad.


Du uppdaterar informationen under fliken ”Anställda”, går till ”Hantera anställda” och sök reda på rätt person. Trycker på pennan för att göra ändringar, glöm inte att spara.