Vid slutet av leasingperioden kan du som anställd lösa in cykeln för dåvarande marknadspris. Epassi kan inte lova cykelns inlösningsvärde i början av leasingperioden, eftersom marknadspriset beror på cykelns modell och skick. I allmänhet kan man dock räkna med att kostnaden är cirka 20 % av det ursprungliga marknadspriset efter ett treårigt kontrakt. Om du inte önskar att lösa in cykeln så är du skyldig att återlämna den till Epassi. 

Observera att följande villkor gäller för att kunna återlämna en cykel efter leasingperioden. Uppfylls inte nedan krav så är du som användare skyldig att lösa ut cykeln.   

 Ramen är rak och har inga större skador.

 Hjulfälgarna är i skick, inga trasiga ekrar. 

 Växlarna är i gott skick. 

 Bromsarna är i gott skick. 

 Däcken är i gott skick.

 När det gäller en elcykel måste den elektriska assistansen och dess styrfunktioner vara i funktion.