Som ansluten friskvårdsleverantör når du ut till hundratusentals användare i Epassi. Genom att förenkla nyttjandet och aktivt informera samt uppmuntra fler personer att använda sitt friskvårdsbidrag bidrar Epassi till en förbättrad folkhälsa och en ökad försäljning för våra partners.

 

Användarna gör köpen i appen eller på vår hemsida efter att ha sökt fram eller hittat önskad aktivitet eller leverantör. Du blir en del i vårt nätverk av drygt 10 000 andra friskvårdsaktörer; allt från småföretagare och ideella föreningar till rikstäckande kedjor.

 

Du får fullständiga ekonomirapporter på månadsbasis och säkra utbetalningar av Epassi 30 dagar efter rapporten.