Kundkännedomen handlar om att Företaget (Epassi) måste ha god kunskap om sina kunder och deras affärer för att kunna försvåra och förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

 

Läs mer om kundkännedom på Finansinspektionens hemsida: https://www.fi.se/sv/bank/penningtvatt/process/kundkannedom/

 

Varför genomför vi en kundkännedom?

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630) förpliktigar Epassi som betaltjänstleverantör att säkerställa att vi känner våra kunder, tjänsteleverantörer och deras verksamhet. För att förhindra att betaltjänster utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism finns lagar och regler som vi måste förhålla oss till som gäller i princip hela världen. Vi måste också regelbundet kontrollera dessa uppgifter.

 

Det gör vi genom att vi skickar ut ett formulär med frågor till våra befintliga leverantörer. Till vår hjälp har vi vår samarbetspartner Clento.