Underlagen finns att hitta på ditt Epassikonto under "bokföringsinformation" och sedan "fakturahistorik”. Dessa finns tillgängliga den 2a i månaden efter att köpen genomförts. När du klickar på datumet för underlagets skapande så kan du se antal köp samt lista på kunderna som utbetalningen avser. Bredvid till höger finns länkar till PDF-filer som du använder till din bokföring.