Det kan bero på att du inte längre är anställd hos den arbetsgivare där du hade ditt friskvårdsbidrag. Friskvårdsbidraget behöver nyttjas under tiden man är anställd. Har du en anställning så behöver du kontakta din arbetsgivare angående att du saknar tillgång alternativt avvakta om du är nyanställd.