Om ditt friskvårdsbidrag inte täcker hela beloppet vid köptillfället så kommer du att behöva betala överstigande belopp direkt till leverantören på plats. Om köpet däremot genomförs via appen eller som onlineköp, så görs tilläggsbetalningen i samband med köpet via ditt bankkort.