Du hittar bäst guidning om Google Pay på Googles supportsida: Klicka här

Där är du säker på att informationen alltid är uppdaterad.