Självklart kan du det.


Här kan du se en historik på alla de fakturor som har skapats för ditt företag. Om du klickar på de tre punkterna kan du se fakturan och specifikationen. Du kan även se alla laddningar som skett genom att välja ”Visa laddningar”. I den vyn kan du se status på en laddning; t.ex. om den har laddats på eller är väntande.