BG nummer 5122-1901 gäller för laddningsfakturor (dessa fakturor börjar alltid på 6)

BG nummer 399-0389 gäller för kort- och årsavgiftsfakturor (dessa fakturor börjar alltid på 7)