Kortet är personligt och beloppet som finns på kortet kan användas upp till 12 månader efter att personen har slutat hos er. Kortet kommer under denna period inte bli laddat med mer pengar. När 12 månader passerat spärras kortet automatiskt och eventuellt kvarvarande saldo förfaller.