Förmånscykeln är avsedd för den anställdes personliga bruk, både för fritidsresor och pendling.  Användaren måste följa vägtrafiklagen och  bära lagstadgad säkerhetsutrustning.