Saldot flyttas per automatik till det nya kortet när du beställer ett nytt kort.