Med denna funktion kan du som leverantör lägga upp så kallade Snabbval (namn och pris på tjänster) för användaren att enkelt trycka på i appen när denne ska betala för sitt friskvårdsköp på plats. Köpet gäller sedan som vanligt i 15 minuter från att kunden har genomfört köpet via Snabbval i appen.

 

Logga in & välj anläggning.

Logga in som Tjänsteföretag på epassi.se med ditt användarnamn och lösenord. 

Gå till Leverantörer och klicka in på den anläggning där du vill lägga till onlineprodukter. 

Klicka sedan på Redigera information.

Timeline

Description automatically generated with medium confidence

 

Lägg till ny produkt. 

Längst ner klickar du på Lägg till ny produkt. 

Fyll i belopp med enbart siffror (inga mellanslag). 

Skriv in namnet på produkten under Tjänst. 

Välj kategori för produkten. Valet av kategori bestämmer vilken moms det blir på köpet.

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

 

Vill du skapa ett Snabbval är du klar nu. För att skapa en Onlineprodukt slutför du nedan steg också.

 

Bocka i Tillgänglig för onlinebutik. 

Fyll i ett meddelande som kunden får efter att köpet är genomfört. Det kan t.ex. vara hur kunden går till väga för att boka tid eller aktivera tjänsten. 

Välj vilken information du vill få från kunden efter genomfört köp.

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated