När du gör ett köp genom Epassiappen är det viktigt att genomföra betalningen på plats förutsatt att leverantören har en fysisk anläggning. Detta beror på att kvittot på ditt köp måste visas för kassapersonalen inom 15 minuter från det att köpet har genomförts. Om kvittot ”löpt ut” har leverantören inte någon skyldighet att acceptera betalningen. Detta innebär att du inte får tillbaka ditt saldo efter att 15 minuter har passerat då köpet redan registrerats hos leverantören. Ta kontakt med din leverantör så snart som möjligt om detta skett och fråga om det går att göra ett återköp.