Rutinen för autogiro skiljer sig mellan olika leverantörer, och det är inte alla som kan kombinera autogiro med Epassi.

Fråga din leverantör om deras rutin. Observera att leverantören måste vara ansluten till Epassi. Du kan tyvärr inte få tillbaka för autogirodragningar som redan har gjorts privat. Det kan också skilja sig beroende på vad in arbetsgivare har för friskvårdspolicy. 


Nedan beskriver vi två vanligt förekommande sätt på hur autogiro med Epassi kan fungera.


Alternativ 1: Du betalar med Epassiappen till anläggningen och ber dem att göra uppehåll med autogirobetalningen. Så länge det finns täckning av insatt belopp av friskvårdsbidrag så dras inget på autogiro. När friskvårdsbidragets värde är förbrukat så återkopplas autogirobetalningen.


Alternativ 2: Leverantören sänker månadskostnaden för en tidsangiven period som motsvarar insättning av ditt friskvårdsbidrag. När friskvårdsbidragets värde är förbrukat så ändras autogirobetalningen till ordinarie avtalat pris.